НӨАТ-ын баримтаа бүртгүүлсний дараа үнийн дүн зөрүүтэй байна гэх нь цөөнгүй байдаг.

Иймд уншигч танд үнийн дүн зөрүүтэй баримтыг хэрхэн бүртгүүлэх зааврыг дүрс бичлэгээр хүргэж байна