Таны амьдардаг байранд оройн цагаар айл хөршийнхөн чинь хэт чанга дуу гарган засвар хийж, хана нурааж Эсвэл шашны зан үйл хийдэг үү? Тэгвэл та хуулийн байгууллагад оройн цагаар бусдын амгалан тайван алдагдуулсан шалтгаанаар харьяа дүүргийн цагдаагийн газартаа хандаж гомдол гаргах эрхтэй юм.

Шинээр хэрэгжиж буй Зөрчлийн тухай хуулийн нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан бол хувь хүнийг зуун мянган төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгодог зүйл заалт бий. Цагийн хязгаарын хувьд 22:00-06:00 цагийг хүний амарч тайван байх хугацаа гэж үздэг байна. 

Энэ хууль гарснаас хойш оройн цагаар бусдын амгалан тайван алдагдуулсан шалтгаанаар 50 орчим иргэн торгуулаад байгаа талаар Цагдаагийн газраас мэдээллээ.