Дараах алдартай "сэтгэл хөдлөлийн хүрд"-нээс таны сонгосон өнгө өөрийг тань хэн бэ гэдгийг тодорхойлдог.

Заавар: Та өөрийн сэтгэл хөдлөл, итгэл үнэмшлээр сонжооны асуултуудад гарч ирсэн өнгүүдийн аль нь хариултаа  илүү оновчтой илэрхийлж буйг сонгоно. 

Асуултад хариулж, өнгөө сонгосны дараагаар дараагийн асуулт автоматаар гарч ирнэ. Эцэст нь хариулт тань таныг тодорхойлох болно.

Өөрийгөө сонжоод үзээрэй.