Засгийн газрын өнгөрсөн долоо хоногийн хуралдаанаар "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-ийн 49 хувьтай холбоотой хаалттай хуралдсан 2016 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн тэмдэглэлийг нууцаас гаргахаас шийдвэрлэсэн.

Нууцын зэрэглэлээс гаргасан тус тэмдэглэлийн хүргэж байна.

1.


2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.