"Нүүдэлчин Монгол" наадмын нэгдсэн хөтөлбөртэй танилцана уу.