"ТЭРБУМ МОД" ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ