Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд Улсын онцгой комисс, Засгийн газрын шийдвэрээр бүх сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дөрөвдүгээр сарын 30-ныг хүртэл зогсоосон. Энэ хугацаанд цэцэрлэг, ЕБС-ийн сурагчдийн хичээлийг телевизээр зааж буй.

Иймд ирэх долоо хоногийн буюу дөрөвдүгээр сарын 06-10-ныг хүртэлх өдрийн теле хичээлийн хуваарийг анги бүрээр нь хүргэж байна. 

Бүх ангийн хичээлийг https://econtent.edu.mn/ сайтаас нөхөж үзэх боломжтой.


Цэцэрлэг - ntv


Нэгдүгээр анги - 25 дугаар телевиз


Хоёрдугаар анги - С1 телевиз


Гуравдугаар анги - Эх орон телевиз


Дөрөвдүгээр анги -  UBS телевиз


Тавдугаар анги - ETV


Зургаадугаар анги - TV5


Долоодугаар анги - Боловсрол телевиз


Наймдугаар анги - TV8


Есдүгээр анги - TV9


10 дугаар анги -  SBN телевиз


11 дүгээр анги - Eagle телевиз


12 дугаар анги - Монгол телевиз


ЭЕШ-ын теле хичээлийн хуваарь


Насан туршийн боловсролын теле хичээлийн давталтын хуваарь


Эх сурвалж: БСШУСЯ