2021 оны тавдугаар сарын 10-14-ний теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна. 

Хуваарьт ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-12 дугаар ангийн болон тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээлүүд багтаж байгаа юм.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар цэцэрлэг болон 1-3 дугаар ангийн сурагчдыг тавдугаар сарын 7-нд хичээллүүлээд амраасан билээ. Харин 4-12 дугаар ангийн сурагчид энэ долоо хоногт хичээллээд амрах юм.