2018 онд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнг аймаг, дүүргээр нь дундажлан гаргажээ.

Шалгалтын дундаж дүнгээр Дорнод аймаг 535.3 оноогооор бусад аймгуудаа тэргүүлсэн бол дараагаар нь Увс, Өвөрхангай аймаг бичигджээ.

Нийслэлийн 9 дүүргээс Сүхбаатар дүүрэг 531.6 оноогоор нэгдүгээр байрт бичигдэж, удаах байруудад Баянгол, Багануур дүүргүүд орсон байна.