Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг /ТИКА/, Архангай аймгийн Засаг даргатай  хамтран Архангай аймгийн Хотонт, Хашаат, Өгийнуур, сумдад хэрэгжүүлэх төслүүдийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа. Төслүүдийн хүрээнд дээрх сумдад сургууль, цэцэрлэгийн өргөтгөл барих, эрүүл мэндийн төвийн бохирын шугам цооногийг шилжүүлж зөөх, худаг гаргах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэх юм.