Монголын хөрөнгийн зах зээлд бүртгэгдсэн ХК-иудын үнэт цаас түүний бүртгэл, хадгалалтад цахим орчны аюулгүй байдал, хамгаалалтын асуудал чухлаар тавигдаж байна.

“ҮЦТХТ” ХХК-д хадгалагдаж буй үнэт цаас эзэмшигчдийн мэдээлэл түүний аюулгүй, найдвартай байдлыг хангах үүднээс “Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв” (MNCERT/CC)-ийн гишүүн байгууллагаар манай компани 2018 оны 05 дугаар сарын 01-нд элсэн орлоо.a271b3_mncert-logo_x974

“Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв” төрийн бус байгууллага нь 2014 оны 03 дугаар сард байгуулагдсан бөгөөд Ази номхон далайн бүсийн орнуудын холбоо “APCERT” байгууллагын албан ёсны гишүүн, АНУ-ын аюулгүй байдлыг хариуцсан баг болох “Team Cymru”, Фишингийн эсрэг ажлын групп APWG, Аюулгүй байдал, хариу үйлдэл үзүүлэх баг FIRST, Санхүүгийн үйлчилгээ мэдээлэл хуваалцах, дүн шинжилгээ хийх төв FS-ISAC, Shadow Server, Microsoft зэрэг олон улсын байгууллагуудын гишүүн байгууллага юм.

Манай компани нь тус байгууллагын гишүүнээр элссэнээр хортой код хуулагдсан Монгол улсад бүртгэлтэй хостуудын мэдээллийг өдөр тутам авах боломжтой болохоос гадна дэлхий даяар тархаж буй шинэ төрлийн халдлага, эмзэг байдал, тэдгээрээс сэргийлэх арга хэмжээний талаарх зөвлөмж, гарын авлага авах бүрэн боломжтой боллоо.