Хугацаагүй ажил хаялтад улсын хэмжээнд 177 сургууль, 217 цэцэрлэг, Шинжлэх ухааны 11 байгууллага оролцож байна.

Багшийн цалинг 50 хувиар нэмэгдүүлэхийг шаардаж, холбогдох байгууллагууд цалин нэмэх шийдвэр гаргах хүртэл ажил хаяхаа мэдэгдээд буй юм.