Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газраас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хяналт шалгалт явуулж байна.

Шалгалтанд 37 бетон зуурмаг, хөөсөнцөрийн аж ахуйн нэгж хамрагдаад байгаа бөгөөд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлага биелүүлээгүй, байгаль хамгаалах үүргээ биелүүлж ажиллаагүй, тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгүй үйл ажиллагаа явуулсан зэрэг зөрчил дутагдал нийтлэг илэрчээ.

Зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжүүдэд зөрчил арилгах тухай албан даалгавар өгч, 13 аж ахуйн нэгжид торгуулийн арга хэмжээ авч зөрчлийн хэрэг нээжээ.

Хяналт шалгалтад үргэлжилж байна.