Монгол Улсын Зэвсэгт хүчин Япон улсын Өөрийгөө хамгаалах хүчний Хуурай замын цэргийн инженерийн сургалтын багтай хамтарсан "Зам-2017" сургалтыг энэ сарын 22-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.Сургалтын онцлог нь авто замын ус зайлуулах байгууламжийг барихад чиглэж байгаа бөгөөд манай улсын цэргийн инженерүүдэд эрс тэс уур амьсгалд тохирсон, эдэлгээ даах, чанартай зам тавих арга, техникийг зааж байгаа юм.