Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжаас “Гарааны бизнес эрхлэгч залуучуудын уулзалт“ зохион байгууллаа. 

Уулзалтын фото сурвалжлагыг хүргэж байна.