Эрүүл мэндийн салбарын Мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. 

Фото сурвалжлага: