Монгол Улсын Их сургуулийн оюутнууд сургалтын төлбөрийн нэмэгдлийг эсэргүүцэн өнөөдөр сургуулийнхаа гадна талбайд жагслаа.

Жагсаалыг тус сургуулийн Оюутны холбоо санаачилан зохион байгуулжээ. Тэд сургалтын төлбөрийг инфляфийн түвшинтэй уялдуулан нэмэх, сургалтын төлбөрийг юунд зарцуулдаг болохыг ил тод тайлагнахыг сургуулийн захиргаанаас шаардаж буй юм.