Монгол Улсын Их Сургууль шинээр элсэн суралцаж буй оюутнууддаа зориулсан Зөвлөн чиглүүлэх өдөрлөгийг  салбар сургууль тус бүр дээр зохион байгулахаар болжээ.

Өдөрлөгийн зорилго нь шинэ элсэгчиддээ холбогдох дүрэм журам, хичээл сонголт, Сиси сургалтын систем, түүний хэрэглээ, эмнэлэг, номын сан, оюутны байр, байгууллага, клубуудын талаар мэдээлэл өгч, чиглүүлэх юм байна.

Тус өдөрлөгийн удирдамжтай танилцана уу.