Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Peak Edu

Мэдлэг бол хүч мөн

489 15

Softskills чухал уу, Hardskills чухал уу

Soft skills бол үндсэндээ амьдралын ухаан юм

2023.03.13

94 0

Германчуудын хүүхдийн хүмүүжилд барьдаг дүрэм

3 настай хүүхэд арав дотор тоолж, ус мөс болох, уурших гэх мэт туршилтуудыг хийнэ.12 наснаас ухаалаг утас хэрэглэхийг зөвшөөрдөг

2022.03.03

Цааш нь үзэх