Оросын аж ахуйн нэгжүүдийн техник, технологийн үзэсгэлэнгийн нээлт болов. 

Үзэсгэлэнгийн фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.