Цагдаагийн ерөнхий газрын Автобаз дээр нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо.

Нээлттэй өдөрлөгийн фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.