Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Бусад

0 3

БАЙР СУУРЬ: Хүүхдүүдийг хооронд нь харьцуулж, онц сур, илүү мундаг байхыг шаардах нь дээрэлхэлтийг сэдээдэг

Сурагчдын дунд санаатайгаар, давтамжтай өөрийгөө хүч илүү гэж "манлайлал тогтоох" маягаар дээрэлхэх нь түгээмэл байна

2022.03.11

0 0

Ч.Бат-Уянга: Хөдөө амьдарч, хотоосоо орлогожиж байна

Хөдөө очих гэж байгаа бол өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох хэрэгтэй гэж тооцох ёстой.

2022.03.10

Цааш нь үзэх