Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмын хүрээнд 300.0 сая төгрөгөөс дээш 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл хүссэн нийт 65 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 47.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт ЖДҮХС-д судлагдсанаас 47 иргэн, аж ахуйн нэгжийн төсөл урьдчилсан судалгааны шатанд 70-аас дээш оноо авч дараагийн шат буюу Хорооны шатанд шилжлээ.

Энэ удаагийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй зохион байгуулах үүднээс ЖДҮХС-гийн зүгээс бүх талын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.

Анх удаа ЖДҮХС-гийн төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг:

  • Олон нийтэд нээлттэй, цаг тухай бүрт мэссэж, вэб сайтаар мэдээлэл өгч
  • Хорооны хуралдааныг шууд live явуулан,
  • Хорооны хуралдааныг ЖДҮХС-гаас олон нийтэд зориулан бэлтгэсэн  мэдээллийн төвд  шууд үзэх, санал бодлоо хуваалцах боломжоор хангаж,
  • Тухайн төсөл ирүүлэгч өөрсдийн хэрэгжүүлэх төслийг танилцуулах олон талын боломжийг олгон зохион байгуулж байна. Хорооны шатанд шилжүүсэн нийт 47 төслийг төсөл хэрэгжүүлэх салбараар ангилан авч үзвэл боловсруулах үйлдвэрлэл 78.5 хувийг, ХАА, ойн аж ахуйн салбар 12.5 хувийг, бөөний худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, нийтийн хоолны үйлчилгээ 9 хувийг тус тус эзэлж байна.

Нийт боловсруулах үйлдвэрийг эдийн засгийн дэд ангилалаар задлан авч үзвэл мах боловсруулах, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, ноос ноолуур угаах самнах, арьс шир боловсруулах, гутал засвар, үйлдвэрлэл гэх мэт Засгийн газрын 190 дүгээр тогтоолоор батлагдсан жижиг, дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбартай нийцэж байгааг харж болохоор мөн эдгээр төслүүд нь импортыг орлох, экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, нийтдээ …. шинэ ажлын байр бий болгох төслүүд дараагийн шатанд тэнцсэн байна.

Төслийн урьдчилсан судалгааг хийхдээ төслийн үр ашиг, өгөөж, барьцаа хөрөнгийн хүрэлцээ, тухайн салбарын төлөв байдал, ажлын байр бий болгох, төслийн эдийн засгийн тооцооллыг олон улсын зээлийн шинжилгээний арга, аргачлал, рейтингийн үнэлгээг ашиглан нийт 15 үзүүлэлтийн 90 гаруй сонголт бүхий 100 хүртэл онооны системээр үнэлсэн болно.