Монгол Японы эрдэмтдийн сүүлийн жилүүдэд хамтран хийсэн хадны бичээсийн судалгааны үр дүнгийн талаар хоёр орны эрдэмтдийн төлөөлөл өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Энэ удаагийн хээрийн судалгаагаар манай улсын хамгийн эртний хадны бичээс болох Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын Дэлгэрхангай уулын бичиг,  Зөрчин болон Хятад хэлээр бичигдсэн 1191 оны үетэй холбогдолтой эртний бичээс болох Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Сэрүүн хаалганы бичээсийг онцлон судалжээ.