Өмнөд Солонгост цар тахлын улмаас хумигдаж буй бизнесүүдээ дэмжих зорилгоор шийдвэр гаргажээ.

Тус улсад захиалгаар хоол авч идсэн тохиолдолд иргэдэд 10 мянган воныг эргүүлж өгөх гэнэ. Гэхдээ 20.000 воноос дээш үнийн дүнтэй захиалга 4 удаа дараалан хийсэн тохиолдолд 10.000 воныг эргүүлэн өгөх журамтай аж.

Энэхүү шийдвэр нь хоолны бизнес эрхлэгчдэд дэм болно гэж итгэж байгаагаа БНСУ-ын хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас гаргасан мэдэгдэлд дурджээ.