Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас аюулгүй хоол хүнсний 5 түлхүүрийг хүргэж байна.

  1. Цэвэр, эрүүл байх
  2. Хоол хүнсийг зохих температурт хадгалах
  3. Болгосон болон түүхий хүнсийг тусгаарлах
  4. Угаах, зайлах
  5. Хоол хүнсийг гүйцэд чанах