№1 Ганцаараа байх

Хэрэв айдас амьдралыг тань жолоодох боломж олговол, таны боломжууд мөн хязгаарлагдмал болно.


№2 Магтаалыг хүлээж авах

“Хэн нэгэн таныг магтахад, магтаалыг нь шоглоом болгох нь даруу зан биш, харин бүдүүлэг зан юм.”Робин Абрахам,“Бостон Глоб”-ын зохиолч


№3 Яриаг хэрхэн үргэлжлүүлэхээ мэддэг байх

“Камерын доор эсвэл амьдрал дээр байна уу хамаагүй мэдээлэл солилцохын тулд үргэлж сониуч байх хэрэгтэй.”СBSThe Talk-ын санаачлагч, гүйцэтгэх продюссер


№4 Санал хүсэлтийг хэрхэн асуух

Ерөнхий дүгнэлтийг бүү асуу, онцгой тохиолдолд ямар хариу үзүүлэх талаар асуух хэрэгтэй. Мөн хамгийн чухал нь хариултад нээлттэй бай.


№5 Нэрийг хэрхэн санах вэ?

“Хүмүүсийн нэрийг санах үед, та нөгөө хүндээ чухал ач холбогдолтой гэсэн дохиог өгдөг” Америкийн ой санамжийн тэмцээний хоёр удаагийн аврага Рон Вайт