Хүн амын статистикийн мэдээ нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, хүн амын ердийн болон шилжих хөдөлгөөний дүнгээс гардаг.

Өнгөрсөн жилийн байдлаар манай улсын хүн ам 3 сая 177 мянга 899 болж, өмнөх оныхоос 57,964 буюу 1.86 хувиар өсчээ. Улсын хэмжээнд 75 мянга 321 хүүхэд мэндэлсэн байдаг. Энэ эрчээрээ бид 2030 онд 4 сая дахь иргэнээ угтан авах төлөвтэй байгаа ажээ. Насны бүлгийг авч үзвэл 2030 онд хөдөлмөрийн насны хүн ам багасч харин 0-14 насны хүүхэд, 65-аас дээш насны ахмадууд өсөх юм байна.

Мөн түүнчлэн, ойрын 15 жилдээ төрөлт буурахгүй ч 30 жилдээ бол төрөлт буурах хандлагатай байгаа ажээ.