Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Уурлах уу, Учирлах уу?

Уурлах уу, учирлах уу?

0 3

Т.Цэндсүрэн: Мэдлэгтэй ч хүйтэн зүрхтэй хүнээр бид яах вэ

Хүүхдийг онц сур гэж шахахаас илүү хүнийг хүндэлж, хайрладаг хүн болгож өсгөх тал дээр анхаараасай гэж хүсдэг

2022.06.21