“Таван толгой” ХК 1072 хувьцааны 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. Нэгж хувьцаанд 508 төгрөг 25 мөнгө төвлөрч байна. 

Хувьцаа байршуулалтын мэдээлийн хүснэгт:

Код
Компанийн нэр
Бүртгэх өдөр
Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/
ХЭ-ийн тоо
Хувьцааны тоо
Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
458
“Таван толгой” ХК
2021.03.26
508.25 ₮
2,393
946,197
461,428,886.50 ₮

Өөрийн эзэмшлийн 1072 хувьцааг энд дарж шалгаарай.

Эх сурвалж: Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв