Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд ирэх 7 хоногоос амьтны хүрээлэн, төөрдөг байшин зэрэг зүйлсийг ашиглалтанд оруулахаар бэлтгэж эхэлжээ. Одоогоор Паркад 14 тоглоом хэвийн ажиллаж байгаа ба найман тоглоомыг ажилуулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн аж. 

Ч.Бямбахажид