Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторид ажиллажээ.

Лабораторийн ерөнхий захирал Б.Амар хүнсний гол гол аюулгүйн үзүүлэлтээр хийж байгаа шинжилгээний явцыг танилцуулав.

Тухайлбал, нянгийн бохирдлыг илрүүлэн эмгэг төрүүлэгч нянг тодорхойлж баталгаажуулах, хүнд металл болон хор, пестицидийн үлдэгдэлийг тодорхойлох уламжлалт болон багажит шинжилгээ, мөн улаан буудайн үрийн чанар, хорио цээртэй хортон шавж, хог ургамлын хольц тодорхойлох явцыг танилцуулав.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх ойрын таван жилд 19 төрлийн хүнсээр дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг болох зорилт тавиад байгааг хэлж, хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг хангахад Үндэсний лавлагаа лаборатори чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдгийг тэмдэглэв.

Мөн улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг энэ лабораторийн тогтолцоо, бүтэц, зохион байгуулалтыг эргэж харах, бусад мэргэжлийн албыг бэхжүүлэх, техник, тоног төхөөрөмжийг нь шинэчлэх, ажилтан, албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл, нийгмийн асуудлыг нь сайжруулах, мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, давтан сургах зэрэгт анхаарах шаардлага байгааг хэлэв.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори нь дотоодын болон экспорт, импортын хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтүүд, таримал ургамлын үр, хорио цээрийн шинжилгээг хийж, нийслэл, орон нутгийн хяналтын лабораториудыг нэгдсэн арга зүйгээр ханган ажилладаг. Үндэсний болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн магадлан итгэмжлэлтэй юм.

Өнгөрсөн оны байдлаар нийт 61,876 дээжийг бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж,  албан байгууллага, хяналтын байгууллагын хүсэлтээр хүлээн авч сорилт шинжилгээ хийжээ.