Орон нутаг руу явах оюутны байрнаас гадуур амьдарч байгаа бүх их, дээд сургуулийн оюутнуудыг PCR-ийн шинжилгээнд өнөөдөр буюу 12 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн хамруулахаар боллоо.

Шинжилгээ өглөөний 08:00 цагаас эхлэх бөгөөд цаг авах шаардлагагүй.

Оюутан бүр иргэний болон оюутны үнэмлэхтэйгээ амьдарч байгаа дүүргийнхээ ойрхон байрлалыг сонгон  дараах цэгүүдэд очно.