Петровис компани энэ сараас эхлэн технологийн тусламжтайгаар ажлын арга барилаа өөрчилж оффисын ажлын цагаа 7 болгож бууруулах шинэ арга нэвтрүүлжээ.

Энэ нь ажлын бүтээмжийг ажилласан цагаар нь хэмжиж, үнэлдэг байсан уламжлалт удирдлагын арга барилд өөрчлөлт хийж буй зоригтой алхам юм. 

Дэлхий дахин шинэ үеийн ажиллах хүчийг цаг, байршил, цалин гэх мэт уламжлалт аргаас татгалзаж цоо шинэ арга барилаар ажиллахыг эрхэмлэж  байна. Үүнийг gigeconomy буюу уян хатан нөхцөлтэй бие даасан гэрээт ажилтанд тулгуурласан эдийн засгийн хэлбэр хэмээгээд буй.

Gigeconomy: Ажлыг тухайн эрэлт хэрэгцээнд тохируулан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Үр дүн нь уламжлалт арга барилаас илүү өндөр байдаг. Жишээ нь боловсролын салбарт хамгийн үр дүнтэй гэж үздэг. Энэ төрлийн эдийн засагтай оронд хүмүүс хагас өдрөөр, түр зуурын ажлын байраар хангагдаж байдаг.