*Таныг хариултаа сонгосны дараа автоматаар дараагийн асуулт гарч ирнэ. Эхний гурван асуулт 1, дараагийн гурван асуулт 2, сүүлийн асуултууд 3 оноотой. Амжилт хүсье.