Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Алаг-Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газар, Хөвсгөл аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбоо хамтран “САРЛАГ НААДАМ”-2023  арга хэмжээг 5 дахь жилдээ Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын 5 дугаар багийн нутаг “Далан булаг”-т  долдугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна.

“САРЛАГ НААДАМ”-2023 арга хэмжээг Хөвсгөл аймгийн ИТХ-аас 2023 оныг “Хөвсгөлд зочлох жил” болгон зарласантай холбогдуулж боловсруулан гаргасан “Аялал жуулчлалын менежментийг сайжруулах, нэрлэсэн жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгаж, аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/284 захирамжийн дагуу “Хөвсгөлд зочлох хугацаанд зохион байгуулагдах эвэнт арга хэмжээний жагсаалт”-д оруулжээ.

Энэ жилийн “САРЛАГ НААДАМ-2023" арга хэмжээний Ерөнхий зохион байгуулагчаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Алаг-Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газар, Хөвсгөл аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбоо ажиллаж байгаа бол хамтран зохион байгуулагчаар Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн, Аймгийн ХХААГ, БОАЖГ, Соёл урлагийн газар, Мал эмнэлгийн газар, Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын алба, Жинст Мөрөн ХХК ажиллаж байгаа юм.

Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум нь байгаль цаг уурын хувьд сарлаг маллах хамгийн таатай нутаг бөгөөд 2022 оны байдлаар 34 мянган толгой сарлаг үхэр тоолуулжээ. Сумын малчин өрхийн  орлогын 30 орчим хувийг сарлаг үхрээс гарч буй бүтээгдэхүүн эзэлдэг.

Сарлаг үхрийн ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, малчин иргэдийг дэмжих, бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн эргэлтэд оруулах, аялал жуулчлалын эвэнт арга хэмжээ болгон хөгжүүлэх зорилгоор 2014 оноос эхлэн “Сарлаг наадам”-ыг зохион байгуулж, гадаад дотоодын жуулчдын сонирхон ирж үздэг арга хэмжээ болж өргөжсөн билээ.