ОХУ-ын 95 тамирчныг сэргээшийн журам зөрчсөн хэмээж байсныг Дэлхийн сэргээшийн эсрэг агентлаг цагаатгажээ. Учир нь тус улсын 96 тамирчинг сэжиглэн шалгаж байсан ч 95 тамирчинг нь сэргээш хэрэглэсэн гэх хангалттай нотлох баримт гараагүй байна.