"Тусгай хэрэгцээт боловсролын салбарын өнөөгийн байдалд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам" үндэсний хэлэлцүүлэг өрнөж байна. 


Хэлэлцүүлгийг шууд дамжуулж байна.