2018 онд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаар Цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлэл хийж байна.

Мэдээллийг шууд дүрс бичлэгээр хүргэж байна.