Хүүхдийг Ивээх Сан НҮБ-ын Ардчиллыг Дэмжих Сангийн санхүүжилттэйгээр Хүний эрхийг хамгаалагч хүүхэд залуусын дуу хоолой ТББ, Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян ТББ болон үндэсний зөвлөхүүдтэй хамтран иргэний боловсрол олгож байгаа сурах бичгийн агуулгад дүн шинжилгээ хийжээ.

Энэхүү судалгааны ажлын онцлох үр дүнг танилцуулж байна.