Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Миний 17

Миний 17

0 0

Жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй улс төрч, манлайлагч нарт зориулж сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн мэдрэмжтэй манлайлагчийг үндэсний хэмжээнд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг анх удаагаа зохион байгуулж байна

10 өдрийн өмнө

0 0

Дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн өсөлтийн бараг гуравны хоёр хувийг Ази тив эзэлж байна

Тэр дундаа дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний өсөлтийн бараг 50 хувийг Хятад улс дангаараа эзэлдэг

12 өдрийн өмнө

Цааш нь үзэх