Нислэгийн үед гар тээш, бүртгэгдсэн тээшиндээ батарей болон түүнтэй ижил төрлийн зүйлс авч явахдаа юуг анхаарах талаарх зөвлөмжийг дүрс бичлэгээр хүргэж байна.

Эх сурвалж: MIAT