Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар 2022 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрөө зарлалаа. 

Тэтгэлэг горилогчдод тавигдах шаардлага : 

Бакалавр:

  • 21 нас хүрээгүй байх
  • Дүнгийн голч 70 хувиас дээш байх

Магистр:

  • 30 нас хүрээгүй байх
  • Дүнгийн голч 75 хувиас дээш байх

Доктор:

  • 35 нас хүрээгүй байх
  • Дүнгийн голч 75 хувиас дээш байх

Бүртгэл https://www.turkiyeburslari.gov.tr  цахим хуудсанд 2022 оны хоёрдугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал үргэлжилнэ. 

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газрын тэтгэлэг болон бүртгэлтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en цахим хуудаснаас авна уу.