УИД ХК хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг тараадаггүй гэх асуудал яригдаад багагүй хугацаа өнгөрч буй.

Энэ удаа тус хувьцаат компанийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос  “Улсын их дэлгүүр” ХК-тай холбоотой нэхэмжлэлийг 2019 оны арваннэгдүгээр сарын 1-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргажээ.

Нэхэмжлэлд, тус компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын  “УИД” ХК-ийн барилгыг гаднах талбайн хамт бүхэлд нь “Номин реалтор” ХХК-д түрээсэлсэн үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн гэрээнүүдийг хүчин төгөлдөр бус хэлцэлд тооцуулж, компанид учруулсан 4.4 тэрбум төгрөгийн хохирлыг барагдуулах, мөн Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийг хэрэгжүүлээгүйн улмаас 2017 оны 4 дүгээр сараас 2018 оны 12 дугаар сарыг дуусталх хугацаанд компанид учруулсан 428.6 сая төгрөгийн хохирлыг компанийн  эрх бүхий албан тушаалтнуудаар гаргуулахаар хандсан тухай бичжээ.

Өөрөөр хэлбэл УИД ХК өөрийн охин компанидаа давуу тал олгож хувьцаа эзэмшигчдийг хохироосон хэмээн үзэж буй.

Өнгөрсөн жил СЗХ-оос “УИД” ХК алдагдалтай ажилласан гэсэн шийдвэр нь хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашиг хүртэх эрхийг хөндөж, ялангуяа жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахаас аргагүй нөхцөл үүсгэсэн гэж үзэн шалгаж байсан билээ.