Монгол Улсын Үндсэн хуулийн шинэчилсэн найруулгыг олон нийтийн оролцоотойгоор хэлэлцэж байгаа билээ. Тодруулбал долдугаар сарын 31-ээс есдүгээр сарын 5-ны өдрийг хүртэл олон нийт, салбарын судлаач, эрдэмтдийн саналыг сонсч ажлын хэсэг хуулийн төслийг засч, залруулж, санал шүүмжлэлийг тусгаж өгөх юм. Хуулийн төсөл хэлэлцэгдээд батлагдвал хэрэгжих хугацаа дөрвөн жилийн дараа байна.  Өөрөөр хэлбэл Төрийн албан хаагч, Төрийн байгууллага зэрэгтэй холбоотой асуудал 2020 оны долдугаар сарын 1-ээс Ерөнхийлөгчтэй холбоотой асуудал 2021 оны долдугаар сарын 1-ээс хэрэгжих юм