Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан цагдаагийн алба хаагчдыг сургалтад хамруулжээ. Тус сургалтад 44 алба хаагчийг хамруулсан бөгөөд тэдэнд хувь хүний хөгжил, багаар ажиллах чадвараа дээшлүүлэх, уур бухимдал, стрессээ арилгах, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах талаар хоёр өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан байна.