Абхазид 1959 онд үүсгэн байгуулагдан, 1974 онд Хар тэнгис дэх «Касатка» судалгаа шинжилгээний салбар болж өөрчлөгдсөн нууц лаборатори № 5 НИИ-400 байдаг. Энэ лабораторид торпед, дэлбэрэх бөмбөг, тоног төхөөрөмжүүд зэргийг туршиж үздэг байжээ. Харин одоо энэхүү лаборатори нь дэлхийн сүйрсний дараах мэт байдалтай байна. Бүх тоног төхөөрөмж зэвэрч, харин цех, өрөөнүүд өвсөөр дүүрчээ.