Уханиас ирж тусгаарлагдаад байсан оюутнуудын ажиглалтын 14 хоног дуусч эмнэлгээс гарсан билээ. Оюутнуудын халууныг өдөр бүр үзэж, хянан шинжилгээнд оруулж байсан аж. Ийнхүү давтан шинжилгээ хийхэд сөрөг буюу шинэ коронавирус байхгүй гарсан учраас оюутнуудад зөвлөгөө өгсөн байна. Эмч нар зөвхөн шинжилгээ аваад зогсохгүй дархлаажуулах эмчилгээ ч хийсэн аж. Төр засаг, эмнэлэгийн байгууллага нь санаа тавьж байсанд талархаж ийнхүү сэтгэлийн үгээ илэрхийлжээ.

Талархал: