Нарциссизм гэдэг нь хүн өөрийгөө хэт дөвийлгөн бишрэн шүтэх үзлийг хэлдэг. Дараах шинж тэмдэгүүд хүндэрвэл нарциссистик бие хүний эмгэгт хүрч болзошгүй юм.