Хавдрын Үндэсний Зөвлөл НҮТББ-ын санаачлага, олон нийтийн хандиваар, хөдөө орон нутгаас ирэх хавдартай өвчтөнүүдэд үйлчлэх, иж бүрэн тохижуулсан анхны төвийн нээлт боллоо.

Нээлтийн фото сурвалжлагыг хүргэж байна.